Образователна и изследователска дейност

Образователна и изследователска дейност до 2022 година

През кръжочните форми (над 20 годишно) са преминали стотици млади хора, обединени в Младежки астрономически клуб. През лятото за тях се организират лагер-школи и наблюдателни експедиции. Над 60 кръжочници са получили диплом “Любител – астроном”, най-високото отличие на Планетариума. Печелили са призови места на Национални конкурси по физика и стипендии на Фондация “Еврика”. Учениците и специалистите работят и по научни проекти – “Слънчев патрул” на Международния център в Брюксел за наблюдение на слънчевата активност, метеорни наблюдения, лунни и слънчеви затъмнения, комети и други редки астрономически явления, изследване астрономическите представи на най-възрастното население в Родопите, светлинното замърсяване в Смолян.

 От 1999 г. до 2003 г. Планетариумът работи по образователен проект на Европейския съюз “Stars in the School - Звездите в училище”, програма Сократ-Коменски (един от първите за България). Партньори по проекта са 7 училища от 6 европейски страни: Испания (о.Тенерифе, Канарски острови), Италия, Германия, Франция, Финландия и Румъния. Специалисти и кръжочници от Планетариума пътуват в тези страни, а учители и ученици от техните училища гостуват в Смолян.