За нас

За Планетариума

На 6 септември 1975-а година в Смолян отваря врати най-големият Планетариум с народна астрономическа обсерватория в България. Смолян е туристически център в Западните Родопи и лежи на 800 м над морското равнище, в близост до известния зимен курорт Пампорово. Планетариумът е една от най-често посещаваните забележителности в планинския град. За изминалите години той е посетен от над три милиона души. В средата на звездната залата до 2020-а година е бил разположен проекционният апарат RFP (Raumflugplanetarium) „Spacemaster” или “за космически полети”, производство на заводите “Карл Цайс Йена”, Германия. Чрез сложна система от механика и оптика, той е проектирал върху полусферичен бял екран изкуствено небе с поразителна точност. След близо 46-годишна активна работа АПАРАТЪТ е силно амортизиран и днес е изложен като „музеен експонат“ във фоайето.

На 30.12.2020 г. Община Смолян подписа договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-1.022-0005-C01 и стартира изпълнението на проектно предложение с наименование  „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

След изпълнението на проекта „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“ е извършен основен ремонт и реконструкция на сградата. Подменени са основни енергоспестяващи източници, като дограма, топлоизолация на стени и покрив, отоплителна, вентилационна, електрическа и ВиК инсталации и др. Изградена е интересна и лесно достъпна вертикална планировка, дори за хора с увреждания. Има астроплощадка със слънчев часовник и вертикален гномон, както и наблюдателна платформа, на която се монтират малки подвижни телескопи. Другата много важна част от така успешния проект за обновяване е доставката на ново модерно и високо технологично оборудване и обзавеждане за звездната зала, обсерваторията и останалите помещения  в сградата. Обособен е и „ВТОРИ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“, в който могат да се разгледат различни компютърни конфигурации допълващи знанията за Космоса.


Галерия