Астроклуб Сотис

Веднага след откриването на Планетариума в Смолян (1975г.) , своята дейност започва и младежкия астрономически клуб (МАК) към него. Той носи името на най-ярката звезда на нашето небе Сотис - древноегипетското име на Сириус.

Клубът има и своята предистория. Заниманията с кръжочници по астрономия започват още през 1973 г. като тогава МАК е носел името на бележития полски учен Николай Коперник. Поради липса на сграда заниманията са се извършвали в Строителния техникум, в кабинета по физика. Ръководител на първите кръжоци е г-жа Т. Начева-Сбиркова, впоследствие дългогодишен директор на Планетариума. В началото поради липса на уреди се е използвал 6-см рефрактор на техникума. По същото време започва издаването на стенвестник. По-късно кръжока се премества в Станцията на младите техници, но вече се работи с новопристигналия телескоп на Планетариума - 15 см "Касегрен".

След официалното откриване на Планетариума кръжочните занятия започват да се провеждат в сградата му. Клубът се преименува на "Сотис", приема свой устав и емблема. Дейноста му се ръководи от квалифицирани специалисти - астрономи от Планетариума.

В клуба могат да членуват ученици от всички възрасти, интересуващи се от астрономия. През първите две години новопостъпилите членове се запознават с основите на астрономията, което включва елементи от сферичната астрономия, съзвездия, Слънчева система (планети, комети, астероиди), звезди и звездна еволюция, двойни и кратни звездни системи, звездни купове, галактики и космология. През следващата година всеки се ориентира към някоя от специализираните групи, кадето започва самостоятелна работа. На успешно завършилите 3-годишния курс на обучение и защитили собствен реферат по избрана тема се издава диплома за астроном-любител. Досега това звание притежават над 80 членове на клуба.

Всяка година Планетариумът организира за МАК "Сотис" летни лагер-школи. Първоначално лагер-школите са се провеждали в местността "Белите брези" съвместно с астроклубове от цялата страна, а от 1981 - в района на Националната астрономическа обсерватория "Рожен".

Още със създаването на клуба започва да се организират астрономически състезания. Първоначално те са се провеждали задочно, по училищата. По-късно възниква идеята за ежегодно състезание, което по-късно получава името "Какво? Къде? Кога?" и традиционно се посвещава на началото на астрономическата пролет.

Членовете на МАК "Сотис" участват със свои разработки и в много международни и национални конкурси - "Catch a star", "Ловци на небесни съкровища" и др., където традиционно се представят много силно.