Оборудване

"Сърцето" на Планетариума е кръглата звездна зала с куполообразен таван, диаметър 12.5 м и 130 места. В центъра и е разположен основният проектор - планетариум за космически полети (RFP), произведен в заводи Карл Цайс - Йена, Германия, който създава изкуствено звездно небе, точно копие на истинското.

Уредът е една съвършена съвкупност от оптика и механика, която позволява точното възпроизвеждане на движенията на небесната сфера, Слънцето, Луната и планетите, различни астрономически обекти и явления.

В централното фоайе е експонирана постоянна изложба от авторски картини. Периодично се експонират и временни тематични изложби.

Под 3-метровия купол на обсерваторията към Планетариума е монтиран 15-см телескоп - рефлектор, система Касегрен-Менискас 150/2250. Планетариумът разполага и с телескоп - рефлектор Celestron, модел NEXSTAR 130 SLT, 130/650 и няколко по-малки.

С тези телескопи, при ясно небе, посетителите могат да наблюдават Слънцето и активните области от слънчевата фотосфера през деня; Луна, планети, двойни звезди, звездни купове, мъглявини, галактики - всяка сряда вечер.

В библиотеката към Планетариума са събрани над 5000 издания - на български и чужди езици, голяма част от които, свързани с астрономията.

На астроплощадката са построени слънчев часовник и вертикален гномон, както и наблюдателна платформа, на която се монтират малки подвижни телескопи.

Гномон (от гръцки - "указател") е прост древен астрономически уред - отвесен прът на хоризонтална площадка, по чиято сянка може да се измери положението (височината и посоката) на Слънцето в небето.

Слънчевият часовник измерва времето по изменението на дължината на сянката на стрелката и движението и по циферблата.

Планетариумът разполага с конферентна зала с 200 места, подходяща за провеждането на различни мероприятия, която се отдава под наем.

Изградена е външна рампа, осигуряваща влизане в сградата на хора с двигателни увреждания. Възможно е да има затруднения в нейното използване през зимния сезон