Екип

Марияна Хаджигенчева - физик, директор

звезди, звездни системи, графичен и уеб дизайн, запис и компютърна обработка на сеансите за звездната зала, системен администратор


Лейла Чавдарова - физик

малките тела в слънчевата система, извънгалактична астрономия


Христина Калайджиева - физик

слънчева система, археоастрономия, космически полети, светлинно замърсяване


Стефка Михалевска - физик

слънчева система, космически полети


Сийка Симеонова - физик

Слънце, слънчева активност, Луна, слънчеви и лунни затъмнения


Анастас Кабасанов - фотограф


Петър Четроков - техническа поддръжка


Недялка Карталова - главен счетоводител


Росица Ночева - ЗАС, касиер-домакин


Албена Торутева - хигиенист