РАБОТНО ВРЕМЕ

От 1 април до 31 октомври - почивен ден - НЕДЕЛЯ СЛЕДОБЯД

От 1 ноември до 31 март - почивен ден - НЕДЕЛЯ


СЕАНСИ В ЗВЕЗДНАТА ЗАЛА

на български език

9:30, 11:00, 15:00, 16:30 ч.

входни такси

деца, учащи, пенсионери и други с право на намаление – 3.00 лв.

възрастни – 6.00 лв.

на чужди езици

английски, немски, френски, руски, гръцки, турски

14:00 ч.

входни такси:

деца, възрастни – 12.00 лв.

Постоянни са сеансите в 11:00 и 15:00 часа; в 9:30 и 16:30 - за групи не по-малки от 10 човека или срещу заплащане на минимална такса 50 лв.
Капацитет на залата - 130 места

Програмите започват точно в определения час! Закъснели не се допускат в залата!

 

НАБЛЮДЕНИЯ С ТЕЛЕСКОПИ

Дневни

на Слънцето (всеки слънчев ден) - 3.00 лв.

Вечерни

на вечерни светила (само в сряда, при ясно време и с предварителна заявка) - 5.00 лв.

*Моля, посетителите с двигателни увреждания да имат предвид, че са възможни затруднения в ползването на рампата, по независещи от нас причини.

**В звездната зала не се допускат домашни любимци.